Rulleteksten er den teksten som kommer opp etter at et skuespill, revy, film eller tv-serie er ferdig. Her står det en liste over alle de involverte, fra skuespillerne ned til statister, fra sminkører til rekvisitt ansvarlige. Å stå i en slik rulletekst er viktig. Teksten beveger seg raskt, men det er ikke vanskelig for de som ser etter gode sminkører eller andre å finne denne gruppen i rulleteksten.

Det er ikke bare større produksjoner som har en slik rulletekst. De fleste innen film og kunstindustrien begynner i det små og selv da er det viktig å få navnet sitt på listen over involvert. På fagerborg har man valgt en slik løsning:
http://www.fagerborgrevyen.com/skuespillere-og-gruppesjefer/ . Dette er helt greit, men man skulle ønske at også de andre involverte ble nevnt med navn. For verken gruppeledere eller skuespillere kan gjøre sin jobb hvis man ikke hadde sminkører, go-forer (gå-og-hent assistenter) og mange andre involverte.

Jeg går ut ifra at alle disse nevnes i de offisielle programmene, men det er også viktig at de får vist seg frem på nettsiden. Så jeg tenker at man kan godt koste på seg en navneliste og gjerne en dynamisk rulletekst på nettsiden.

Det kommer nok snart kan jeg tenke meg!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>