Det er viktig å ha et bra stadionanlegg og spesielt må baneforholdene være gode. Vi støtter selvsagt kampanjen for en ny VIF stadion, vifstadion.no/, men er nok over gjennomsnittlig interessert i baneforhold. Vi er tross alt en bedrift med fokus på vekst og vekstforhold.

Så vi er ikke nødvendigvis enig om at kunstgress er det beste valget for stadion. Det er påvist at kunstgress gir en økt risiko for skader, spesielt gjelder dette ankelskader. Det er også klart at mange spillere opplever at de må endre spillestil på kunstgress.

Bør velge kunstgress

Selvsagt er det også mye som taler for at man bør velge kunstgress. Det er enklere å vedlikeholde og det tåler mer. Dermed blir det mindre utgifter og ikke minst, man slipper å slite med dårlige baneforhold.

Likefullt, når man ser på hele situasjonen så mener vi at det er flere ulemper enn fordeler. For den største ulempen, nemlig økt risiko for spillerskader, har større ringvirkninger enn potensielle dårlige baneforhold.
Ankelskader kan skade eller ødelegge en spillers karriere og dette må veie tyngre enn eventuelle ekstra kostnader og ekstra arbeid tilknyttet banearbeid. Det gjelder å tilpasse seg norske forhold og skaffe seg vekster som tåler disse forholdene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>