Det er mange forskjellige nisjeprodukter og ikke minst nisjeprodusenter i Norge. Produktene dekker alt fra sveiseprodukter slik sveis-og-pulver.no/
til våre produkter. Disse to produkttypene, sveiseprodukter og økologiske urter, er definitivt ikke samme kategori, med et unntak. De er begge produsert i Norge, av norske bedrifter.

Produserte og solgt fra Norge

Felleskapet; produserte og solgt fra Norge, burde være noe man kan samles om for å gi hverandre viktig støtte. Den viktigste grunnen er selvsagt at det er vanskelig å drive bedrift i Norge, med mindre man har millioner i bakhånd. Markedsføring er dyrt og det er også vanskelig å nå ut til kundene man trenger. Derfor er det viktig at man anbefaler hverandres bedrifter, såfremt man mener de har et godt produkt selvsagt. Så må selvsagt bedriften som blir anbefalt også anbefale hverandre. På denne måten klarer man på en god måte å fremheve de gode bedriftene i Norge, uten at man må bruke så mye penger på en generalisert markedsføring.

Denne type markedsføring og anbefaling av hverandres bedrifter er noe mer vanlig i utlandet og spesielt innen mindre bedrifter. Så målet må være at vi også får til dette i Norge og inkludere flere forskjellige bedrifter så flere kan nyte godt av hverandre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>