Golfklubber og da spesielt golfbaner som ligger i Norge må gjøre enda mer for å trekke inn Norsk natur inn på banen. Det er allerede gjort mye, men det er enda mer man kan gjøre. Ser man på en golfklubb som www.sunnmore-golfklubb.no/ så kan det være vanskelig å se at denne ligger i Norge. Den kunne ligget i et annet land, uten å måtte gjøre vesentlige endringer i selve oppsettet. Dette er selvsagt ikke tilfeldig. Det er viktig at golfbanene følger et vist oppsett. Det samme oppsettet sikrer at man kan trene på en golfbane og konkurrere på en annen. Oppsettet vil være såpass likt at baneforholdene ikke vil gjøre det unødvendig vanskelig for spillere som kommer langveis fra.

 

Likefullt, vi mener at det må kunne legges inn mer særnorske trekk på golfbanene ettersom er de er et relativt stor inngrep i norsk natur. Ofte må man ta både dyrket land og ikke minst skogsområder for å få nok plass til å anlegge banen. Så da bør man gi tilbake til norsk natur ved å være kreativ i hvordan man bruker området. Vi anbefaler at man bruker lokale krefter som kan hjelpe å finne de rette løsningene for det spesifikke området.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>